Brap Brap 3

Number 3 of the new issue of Brap Brap will soon hit the stores. They also have a release party at Cafe44 if you are in Stockholm 2nd November. Event hereCarolina Falkholt

Seminar on graffiti and street art with Carolina Falkholt in Avesta. Discussions of public space. A number of issues underlying the lectures and talks.

Swedish text down.

CAROLINA FALKHOLT - GRAFFITI- & GATUKONSTSEMINARIUM from Fredrik Caresten on Vimeo.

Seminarium om graffiti & gatukonst med Carolina Falkholt på Verket i Avesta. Diskussioner om det offentliga rummets dynamik och problematik. En rad frågeställningar ligger till grund för föreläsningarna och samtalen.

* Vem äger rätten till det offentliga rummet?
* Hur vill vi påverka och förändra vår omgivning?
* Kan konsten vara ett redskap i vår delaktighet i det egna samhället?
* Vilken roll vill vi att fria uttryck som exempelvis graffiti och gatukonst ska ha?
* Har vi börjat vänja oss vid och accepterat formspråket, generation för generation?
* Hur förändras begreppet när det börjat visas i konsthallar och museer?
* Hur påverkar skönhetsbegreppet vår tolkning?
* Behövs ett nytt begrepp för att definiera skiljelinjen mellan det lagliga och olagliga, mellan det beställda och det obeställda?
* Framtidsspaning, vilka undergroundrörelser kommer härnäst?

HIGHLIGHTS TV: MANDER Interview

In this third episode of Highlights interview series you will meet one of our oldest friends: Mander. He´s a great illustration artist and graphic designer from Stockholm. Besides beeing a great artist Mander is a full time family man, skateboarder, subculture enthusiast and wizard of vegetarian cuisine.

For english subtitles please klick on the bar (cc+) in the right corner.

For more of Mander works please visit: http://www.mander.nu

Video & editing by Richard Enell