Gatans konst [Gratis PDF att ladda hem]

Av Kolbjörn Guwallius och Emma Paulsson

Kolbjörn Guwallius är dokumentärfilmare, skribent och fotograf,
och har gjort Rätten till staden, en film om gatukonst i Sverige.
Emma Paulsson är landskapsarkitekt och doktorand vid SLU
i Alnarp. Hon forskar om det offentliga rummet med gatukonst
som huvudsakligt exempel.


0 kommentarer:

Post a Comment