Highlights VS Polisen: 17 - 0Det här är som alla vet en aldrig slutande historia om Polisens trakasserier utav graffitimålare! Vi fick i veckan svar från JO om vår anmälan mot Polismyndigheten i Stockholms län med anledning av kroppsvisitationer enligt 19 § andra stycket polislagen.

En kort historia:
Polisen hos katarina Närpolisen har sedan 2004 systematiskt brutit mot både lagar och direktiv från regeringen och framförallt diskriminerat, trakasserat och kroppsvisiterat kunder som varit i vår butik på södermalm. Sedan Stockholm införde nolltoleras mot klotter så har civilklädda poliser strykit runt vår verksamhet. Det som Katarina Närpolis anger som skäl för dessa övergrepp räcker inte. När den nya kroppsvisiteringslagen bereddes, försäkrade JK och JO inte skulle få ske: "Farhågor har uttryckts att bestämmelsen skulle kunna komma att tillämpas i vanliga situationer som då en person kommer ut ur en affär som säljer sprayburkar. Detta är naturligtvis inte fallet. Enbart det förhållandet att en eller flera personer bär viss klädsel eller kommer ut ur en affär som säljer sprayburkar kan aldrig utgöra grund för kroppsvisitation."

Enligt vår mening (och alla andra förutom Polisen) så måste det finns verkliga skäl för att Polisen ska kunna fullständigt trampa ner ens rättigheter. Kom alltid ihåg att varje medborgare är enligt 2 kap. 6 § regeringsformen skyddad gentemot det allmänna mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Ni kan läsa mer om det i JK´s och JO´s yttrande i länkarna nedan!

Det har verkligen varit svårt för oss att bevisa hur polisen jobbar. Vi har gjort så gott det går men polisen nekar till att det går till så som vi och våra kunder beskriver. Polisen är medveten att att de gör sig skyldiga till lagbrott men det som är riktigt bra är att det nu finns yttrande från både JO och JK hur lagen verkligen ska tillämpas! Egentligen så står allt i lagen och dess förarbeten men men...

Återigen är Polisens agerande under lupp och de är nu ordentligt begränsade att agera som de gjort förut. Highlights hoppas återigen att de tar sitt förnuft tillfånga och börjar agera som riktiga poliser istället för att hålla på leka detektiver runt vår butik! De bör nu alltså inte trakassera er för att ni går ut ur butiken med en kasse färg!

Läs mer här:
* JO´s yttrande från September 2009
* JK´s yttrande från 2006
* Regeringens proposition 2002/03:138 (Åtgärder mot klotter och annan skadegörelse)

Bonus:
Vad är JO? Justitieombudsmännen (JO) - eller Riksdagens ombudsmän som de officiellt kallas - väljs av riksdagen för att kontrollera att myndigheter och deras tjänstemän följer gällande lagar och andra författningar i sin verksamhet. Ombudsmännen kontrollerar detta genom att pröva och utreda klagomål från allmänheten och genom att göra inspektioner hos myndigheter och genomföra andra undersökningar på eget initiativ.

Vad är JK? Justitiekanslern har i likhet med Riksdagens ombudsmän (JO) tillsyn över myndigheter och deras tjänstemän. Tillsynen har till syfte att kontrollera att lagar och andra författningar efterlevs. Sedan den 1 december 1998 har Justitiekanslerns tillsynsverksamhet begränsats. Justitiekanslern har sedan dess en mer övergripande tillsyn som främst är inriktad på att upptäcka systematiska fel i den offentliga verksamheten

5 kommentarer:

Anonymous said...

Man slutar aldrig att förvånas över solklara fall av maktmissbruk. HL, stå på er!
Fatcap Crew

Anonymous said...

blev utsatt av just detta. civare kom när jag precis skulle gå på tågstationen. jag och mina 2 kompisar va omringade av 6 st och dom knuffade in oss i ett varsitt hörn, patetiskt för dom hade inget att säga åt oss, såklart ringde dom våra föräldrar men blev ingen stor grej av det. slöseri med resurser tycker jag, satsa på grovare brott istället för på ungdomar som köper sprayburkar när dom inte ens är misstänkta för något brott! BIG UP TILL HL!

Anonymous said...

jag ska knulla ikväll

Anonymous said...

Jag blev av med 20 burkar :( Inte utanför affären.. Utan jag stog vid den Lagliga väggen i Norrköping när det kom 2 polisbilar och anklagade mig för att ha målat illegalt. Dom kroppsvisiterade mig och sedan bara tog dom allt som jag hadde med mig som innehöll graffiti. Tex mitt skissblock med lagliga skisser 5år tillbaka (skissar i den boken när jag ska köra lagligt) :´( Har inte fått tillbaka nått utav det...

Anonymous said...

snuthoror de där..

Post a Comment