Noll tolerans - Kampen mot graffiti

Graffitin är efter snart 30 år i Sverige fortfarande en kontroversiell uttrycksform. Men
oavsett vad man tycker om den är de flesta överens om att rättssäkerhet och
yttrandefrihet måste värnas i en demokrati. Så är det tyvärr inte. Kampen mot graffiti
har blivit både olaglig och rättsvidrig. Stockholm står ensam kvar bland Nordens huvudstäder att föra en aggressiv censurpolitik mot en hel konstform. Nolltoleransen drabbar inte bara de många ungdomar som attraheras av graffitin och vill måla lagligt, utan i slutändan också
grundvalen för det demokratiska samhället.


Noll tolerans – Kampen mot graffiti är en brännhet debattbok av Jacob Kimvall,
doktorand i konstvetenskap vid Stockholms universitet. Boken är en analys av den
graffitipolitik som förts i Stockholm mellan 1995 och 2011. Steg för steg visar Kimvall
hur svartmålningen av graffiti som en inkörsport till drogmissbruk och kriminalitet
omöjliggör ett mångskiftande förhållningssätt. Nolltoleransen skapar just vad dess
företrädare säger sig vilja motverka – ett otryggt samhälle.


Efterord av Finlands kulturminister Paavo Arhinmäki. Formgivning av artisten och
designern Daniel Adams-Ray.


Du kan köpa Noll Tolerans här.


0 kommentarer:

Post a Comment