Pose, Vizie och Steel i Bangkok

Första delen av en asien turné med Pose, Vizie och Steel från USA. Första stoppet är Bangkok och det svänger!

0 kommentarer:

Post a Comment